Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

1 Stały Pomagacz
Arkadiusz Smoczyński
20 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

O NAS


Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) powstała w 2006 roku. Jest organizacją pożytku publicznego specjalizującą się w pomocy międzynarodowej:

► humanitarnej (pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, kryzysów lub konfliktów);
► rozwojowej (wspieranie rozwoju społecznego i ekonomicznego);
► ratunkowej (udzielanie pomocy medycznej, ratowniczej w sytuacji katastrof naturalnych i antropogenicznych).

Dotychczas realizowaliśmy projekty w Libanie, na Ukrainie, w Nepalu, Peru, Sudanie Południowym, Ugandzie, w Tadżykistanie, Palestynie, Gruzji, Etiopii, Kenii, Zambii oraz Bośni i Hercegowinie.

MISJA
Misją Fundacji PCPM jest niesienie pomocy humanitarnej, rozwojowej i ratunkowej osobom potrzebującym na całym świecie przy zachowaniu podstawowych zasad: humanitaryzmu, bezstronności, neutralności i niezależności. Pomagamy w szczególności ofiarom konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych.

Nasze działania kierujemy bezpośrednio do beneficjentów w wybranych rejonach świata. Jednocześnie nie odwracamy się od innych części globu. Jesteśmy blisko, nie oceniamy.

Przez działania na arenie międzynarodowej staramy się przyczynić do budowania pozytywnego wizerunku Polski, nie tylko jako kraju, który swój potencjał gospodarczy może dzielić z innymi, ale także kraju, który w przeszłości taką pomoc otrzymał.

WIZJA
Fundacja PCPM jest pozarządową organizacją działającą pod polską flagą w imieniu polskich instytucji i indywidualnych darczyńców. Pracujemy w obszarach pomocy humanitarnej, rozwojowej i ratunkowej, przy wykorzystaniu zdywersyfikowanych źródeł finansowania. Posiadamy także trwałe struktury terenowe oraz stabilne relacje z partnerami lokalnymi. Pomagamy, współczujemy, aktywizujemy.

Więcej informacji: pcpm.org.pl

1 Stały Pomagacz
Arkadiusz Smoczyński
20 zł miesięcznie