Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych PELIKAN

Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych PELIKAN

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Gdańsk, pomorskie

Działamy na rzecz przestrzegania praw dziecka, a w szczególności stwarzania dzieciom optymalnych warunków rozwoju, poprzez wpieranie rodzin naturalnych, tworzenie zastępczych środowisk rodzinnych, edukację rodzinną oraz ochronę dziecka przed przemocą.

Pozyskujemy oraz kwalifikujemy kandydatów na opiekunów zastępczych i rodziców adopcyjnych z terenu województwa pomorskiego i umieszczamy w tych rodzinach dzieci zaniedbane społecznie.

Wspieramy rodziny zastępcze, adopcyjne i naturalne. Udzielamy porad i prowadzimy interwencje, współpracując z Sądami, Domami Dziecka, Powiatowymi Centrami Pomocy w Rodzinie. 
 

W większości krajów europejskich rodzinne formy opieki zastępczej są główną formą pomocy dziecku i rodzinie. Ich istnienie i rozwój przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych, między dziećmi pozbawionymi możliwości wzrastania w swoich rodzinach a tymi, których środowisko rodzinne jest “zdrowe”.

Rodzinne formy opieki zastępczej są szansą prawidłowego rozwoju dzieci, których naturalne środowisko jest dysfunkcyjne.
 

W województwie pomorskim są tysiące dzieci, które mogłyby być w rodzinach zastępczych, a pozostają w domach dziecka.

Pomóżmy dzieciom, by każde z nich stało się tym, kim stać się może.
Janusz Korczak

Wpłaty

Ładuję...