Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego

Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Szczecin, zachodniopomorskie

Od 12 lat wspieramy rozwój przedsiębiorczości w woj. zachodniopomorskim oraz skutecznie aktywizujemy seniorów i społeczności lokalne.

Przeciwdziałamy bezrobociu organizując największe zachodniopomorskie Targi Pracy. Dzięki każdej z nich co najmniej kilkadziesiąt osób znajduje nową lub lepszą pracę.

U uczestników naszych działań rozwijamy kompetencje związane z przedsiębiorczością, wiarą w siebie i swoje pomysły, proaktywnym podejściem do życia, otwartością na nowe. 

Rozwijamy pasje i zainteresowania seniorów. Tworzymy dla nich unikatową ofertę czasu wolnego walcząc tym samym z samotnością, marginalizacją i wykluczeniem społecznym osób starszych. Wspieramy ich w rozwoju osobistym.

W niewielkich wsiach regionu wywołaliśmy niespotykaną dotychczas aktywność społeczną osób starszych. Nasze 5-letnie senioralne przedsięwzięcie edukacyjne zdobyło prestiżowe wyróżnienie w plebiscycie Rzecznika Praw Obywatelskich na najlepsze działania senioralne w Polsce, i tym samym zostało rekomendowane do realizacji w innych częściach kraju.

Aktywnie wspieramy lokalnych liderów i społeczników w kreowaniu pozytywnych zmian w ich małych ojczyznach. Twórczo pracujemy ze społecznościami lokalnymi na rzecz społecznej rewitalizacji. Pomagamy „brać sprawy w swoje ręce”.

Przez ostatnią dekadę zrealizowaliśmy projekty, na które złożyło się kilka tysięcy godzin szkoleń, warsztatów i innych form edukacyjnych, z których skorzystało co najmniej kilkanaście tys. osób.

Z efektów naszych działań korzystają m.in. seniorzy, uczniowie i nauczyciele, mieszkańcy i społecznicy z całego regionu zachodniopomorskiego.

Podejmowane przez nas działania koncentrują się wokół trzech kluczowych zagadnień: 

- Przedsiębiorczość i rynek pracy
- Aktywizacja społeczności lokalnych
- Aktywizacja seniorów

Zobacz co udało nam się osiągnąć.

Odwiedź nas na Facebooku.