Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego

Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Szczecin, zachodniopomorskie

Od 10 lat wspieramy rozwój przedsiębiorczości w woj. zachodniopomorskim oraz skutecznie aktywizujemy społeczności lokalne.

W stolicy regionu zorganizowaliśmy 16. edycji największych zachodniopomorskich Targów Pracy. Dzięki każdej z nich co najmniej kilkadziesiąt osób znajduje nową lub lepszą pracę.

Z kolei w niewielkich wsiach regionu wywołaliśmy niespotykaną dotychczas aktywność społeczną osób starszych. Nasze 5-letnie senioralne przedsięwzięcie edukacyjne zdobyło prestiżowe wyróżnienie w plebiscycie Rzecznika Praw Obywatelskich na najlepsze działania senioralne w Polsce, i tym samym zostało rekomendowane do realizacji w innych częściach kraju.

Aktywnie wspieramy także lokalnych liderów w kreowaniu pozytywnych zmian społecznych w ich małych ojczyznach. 

Przez ostatnią dekadę zrealizowaliśmy projekty, na które złożyło się kilka tysięcy godzin szkoleń, warsztatów i innych form edukacyjnych, z których skorzystało co najmniej kilkanaście tys. osób.


Główne obszary naszej aktywności to:
Przedsiębiorczość i rynek pracy
Aktywizacja społeczności lokalnych
Aktywizacja seniorów

Pomogli

Ładuję...