Stowarzyszenie Pierwszy Krok

Stowarzyszenie Pierwszy Krok
2 Stałych Pomagaczy
Pawel Kulka
20 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Wrocław, dolnośląskie

Głównym naszym celem jest niesienie pomocy rodzinom znajdującym się w skrajnie trudnej sytuacji materialnej: pomoc rodzinom bezdomnym, samotnym matkom, byłym wychowankom domów dziecka.

Prowadzimy pierwszy we Wrocławiu Ośrodek Interwencji Czasowej dla rodzin bezdomnych- obecnie posiadamy 50 miejsc noclegowych, zaś w okresie zimowym powiększamy bazę o 15 miejsc.

Pomagamy naszym podopiecznym w uzyskaniu mieszkań socjalnych, dzięki czemu co roku kilka rodzin przenosi się do własnego lokum. Od początku działania stowarzyszenia 20 rodzin otrzymało mieszkania.

Organizujemy zajęcia edukacyjne oraz podejmujemy działania pedagogiczno-psychologiczne. Nasi podopieczni mają zapewniony stały kontakt z psychologiem, terapeutą, prawnikiem, pracownikiem socjalnym i lekarzem.

Działamy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób skrajnie ubogich i zagrożonych bezdomnością: organizujemy pomoc w znalezieniu pracy i podnoszenie kwalifikacji przy wsparciu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przy wsparciu wolontariuszy z Wrocławskiej Szkoły Międzynarodowej, organizujemy zajęcia z dziećmi: nauka języka w formie zabawy dla najmłodszych oraz pomoc w nauce wraz z nauką języka dla starszych dzieci i młodzieży.

Nasze działania obejmują także organizację kolonii dla podopiecznych i różnego rodzaju imprez (Dzień Dziecka, Mikołajki, etc.)

2 Stałych Pomagaczy
Pawel Kulka
20 zł miesięcznie