Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Koalicja to wspólny głos ponad 100 tysięcy pacjentów onkologicznych w Polsce zrzeszonych w 34 organizacjach z terenu całego kraju. Wspólnie działamy na rzecz poprawy sytuacji wszystkich chorych onkologiczne, dzieci i dorosłych (ok. 2,5 mln osób).

Misją Koalicji jest poprawa statystyk dotyczących przeżycia chorych z chorobami nowotworowymi w Polsce, dzięki wdrożeniu najwyższych standardów diagnostyki i terapii nowotworów.

Celami statutowymi Fundacji są:

wszechstronne wspieranie i współpraca z organizacjami pacjentów onkologicznych lub hematologicznych; kreowanie wspólnej polityki zdrowotnej; reprezentacja organizacji członkowskich w kontaktach
z instytucjami publicznymi; ochrona zdrowia pacjentów onkologicznych
lub hematologicznych oraz ich rehabilitacja; wymiana doświadczeń i przykładów dobrych praktyk
w celu wzmocnienia organizacji pacjentów onkologicznych
i hematologicznych na poziomie krajowym i europejskim; działalność oświatowa w zakresie chorób onkologicznych
i hematologicznych.

Kluczowe aktywności:

Głos Pacjenta Onkologicznego – bezpłatny dwumiesięcznik pisany dla i przez pacjentów, ekspertów, rozprowadzany w całej Polsce w najważniejszych ośrodkach onkologicznych oraz wśród organizacji zrzeszonych w Koalicji.

Program pomocy pacjentom onkologicznym Pacjent Wykluczony - pomagamy pacjentom trafić do odpowiednich placówek medycznych i specjalistów, konsultujemy wyniki badań, poszukujemy badań klinicznych, dokonujemy interwencji w sytuacjach, kiedy pacjent jest wypisywany z placówki bez zaopiekowania, nie otrzymuje należytej pomocy, tłumaczymy przepisy prawa, pomagamy załatwić formalności związane z NFZ, ZUS czy poruszać się po pakiecie onkologicznym. Celem programu Pacjent Wykluczony jest zwrócenie uwagi społeczeństwa i administracji państwowej na problemy pacjentów onkologicznych, dostarczenie pacjentom rzetelnej informacji dotyczącej możliwości uzyskania szybkiego dostępu do leczenia oraz realna pomoc prawna. Pacjent onkologiczny ma pełne prawo do bezpłatnego leczenia w ramach publicznej służby zdrowia. Pomoc w ramach programu można uzyskać 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

Akademia Dobrych Praktyk – szkolenia dla liderów organizacji pacjenckich zrzeszonych w Koalicji dające szanse na wymianę poglądów i doświadczeń, stanowią miejsca twórczej pracy i poszerzania swojej wiedzy w różnych dziedzinach.

Forum Pacjentów Onkologicznych – coroczne spotkanie pacjentów, ekspertów z dziedziny systemu ochrony zdrowia, towarzystw naukowych i medycznych, parlamentarnych komisji zdrowia i instytucji rządowych, mające na celu wypracowanie rekomendacji propacjenckich zmian w systemie ochrony zdrowia.