Magda Guzy

Publiczne darowizny
28 608,58 zł
Wsparte cele
780
Zebrane środki
123 563 zł
Magda Guzy