Magda Guzy

Publiczne darowizny
26 735,58 zł
Wsparte cele
703
Zebrane środki
119 598 zł
Magda Guzy