Joanna Szydło

Publiczne darowizny
645,33 zł
Wsparte cele
153
Zebrane środki
182 736,89 zł
Joanna Szydło