Dolnośląska Fundacja Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej na Ratunek Chorym i Poszkodowanym „Płomyk Nadziei”

Dolnośląska Fundacja Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej na Ratunek Chorym i Poszkodowanym „Płomyk Nadziei”

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Wrocław, dolnośląskie

Misją Fundacji ,,PŁOMYK NADZIEI” jest  pomoc chorym i poszkodowanym strażakom, ich rodzinom oraz innym potrzebującym. Cele naszej Fundacji: Wspieranie działalności mającej na celu ochronę zdrowia.
Wspieranie rozwoju podmiotów zajmujących się ochroną zdrowia.
Promocja i organizacja wolontariatu.
Pomoc osobom chorym (w tym chorym onkologiczne) i poszkodowanym strażakom, członkom ich rodzin, funkcjonariuszom i pracownikom Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.
Pomoc osobom chorym (w tym chorym onkologiczne) i poszkodowanym, niezwiązanych z państwową i ochotniczą Strażą Pożarną.
Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia.
Wspomaganie działalności diagnostycznej, leczniczej oraz rehabilitacyjnej.
Reprezentowanie interesów pacjentów chorych, poszkodowanych i ich rodzin.
Tworzenie odpowiednich warunków dla uprawiania, rozwoju i popularyzacji sportu masowego i rekreacyjnego, szczególnie wśród dzieci, młodzieży i osób starszych.
Integrowanie procesu szkoleniowego z działalnością wychowawczą.

Obecnie uczestniczymy w ogólnopolskiej akcji Kilometry Dobra. Ufundowaliśmy aktywny wózek dla strażaka. Teraz zbieramy środki na rehabilitację kilku poszkodowanych strażaków.