Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna
2 Stałych Pomagaczy
Anonimowy Pomagacz
5 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kraków, małopolskie

Jesteśmy stowarzyszeniem, zajmującym się profesjonalną pomocą medyczną ofiarom wojen, katastrof i kataklizmów. Nasze akcje obejmują ludzi zepchniętych na margines uwagi społecznej w Polsce i na świecie. Działania na obszarze naszego kraju obejmują grupy niemające dostępu do opieki medycznej, takie jak społeczność Romów, środowiska imigrantów oraz bezdomnych. Na terenie Polski przeprowadzane są także kampanie profilaktyczne. Aktywność zagraniczna Polskiej Misji Medycznej opiera się na realizacji kilkuletnich programów pomocowych, ukierunkowanych na zaspokojenie konkretnych potrzeb kraju docelowego. Działamy od kwietnia 1999 roku. Bezpośrednim impulsem, który doprowadził do powstania Misji, była katastrofa humanitarna spowodowana wybuchem wojny w Kosowie i masowymi ucieczkami Albańczyków z terenów objętych konfliktem. Działania Misji opierają się głównie na pracy wolontariuszy. W skład naszego zespołu wchodzą lekarze, pielęgniarze, ratownicy, rehabilitanci, a także psychologowie i analitycy medyczni. Polska Misja Medyczna wyznaczyła sobie następujące cele: Doraźna pomoc medyczna ofiarom wojen, kataklizmów i klęsk żywiołowych. Humanitarna pomoc medyczna. Pomoc medyczna Polakom mieszkającym na Wschodzie. Kształcenie kadry medycznej i ludności cywilnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz podstawowych i zaawansowanych zabiegów ratujących życie.

2 Stałych Pomagaczy
Anonimowy Pomagacz
5 zł miesięcznie