Polska Misja Medyczna

Polska Misja Medyczna
3 Stałych Pomagaczy
Karina Kisiel
50 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kraków, małopolskie

Polska Misja Medyczna od 1999 roku pomaga najbardziej potrzebującym. Stowarzyszenie zostało założone przez grupę polskich lekarzy i pielęgniarek. Bezpośrednim impulsem, który doprowadził do jego powołania, była katastrofa humanitarna spowodowana wybuchem wojny w Kosowie i masowymi ucieczkami Albańczyków z terenów objętych konfliktem.

Misją Stowarzyszenia jest poprawa jakości życia poprzez prowadzenie interwencji medycznych i realizację programów humanitarnych, które budują lokalny potencjał w potrzebujących wsparcia społecznościach na całym świecie.

Polska Misja Medyczna pomaga ofiarom wojen, katastrof i kataklizmów. Działania Stowarzyszenia opierają się na pracy pracowników humanitarnych oraz wolontariuszy: lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarzy, rehabilitantów, a także psychologów i analityków medycznych.

Jesteśmy jedną z niewielu polskich organizacji pozarządowych, które udzielają pomocy medycznej. Nasze działanie ma charakter długofalowy – przynosi trwałe zmiany w społecznościach, które wspieramy. Z lekarzami z Polski prowadzimy szkolenia w szpitalach w Afryce i Azji. Na Bliskim Wschodzie pomagamy uchodźcom w obozach. Otaczamy opieką medyczną kobiety w ciąży i małe dzieci. Grupa ta jest bowiem najbardziej narażona na tragiczne skutki kryzysów humanitarnych. Stawiane sobie cele realizujemy nie tylko poprzez bezpośrednią pomoc medyczną, ale również edukację, pomoc humanitarną i rozwojową dla najbardziej poszkodowanych i potrzebujących.

Nasze cele:

1. Doraźna pomoc medyczna ofiarom wojen, kataklizmów i klęsk żywiołowych

2. Kształcenie kadry medycznej i ludności cywilnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz podstawowych i zaawansowanych zabiegów ratujących życie

3. Praca na rzecz trwałych zmian na lepsze w najbardziej potrzebujących krajach świata

4. Pomoc humanitarna

3 Stałych Pomagaczy
Karina Kisiel
50 zł miesięcznie