Fundacja The polish Modern Music Institute

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kraków, małopolskie

Fundacja The Polish Modern Music Institute zorganizowana w celu wspierania instytucji edukacyjnych i powiązanych działań, których głównym celem jest wspieranie edukacji artystycznej i muzycznej.

Co robimy?

Obecnie koncentrujemy się na wzmacnianiu i rozszerzaniu partnerstwa z wykwalifikowanymi osobami, organizacjami i szkołami, które spełniają następujące kryteria:

·         osoby, które mogą nam pomóc w rozwijaniu i rozszerzaniu działań, zasięgu i jakości programów, które są wspierane przez nas na poziomie regionalnym i krajowym.

·         Zapewniamy finansowanie pilotażowe projektów, zanim przystąpimy do szerszej adopcji programów, poprzez współpracę z dodatkowymi sponsorami finansowymi.

·         Współpracujemy z silnymi partnerami edukacyjnymi, aby wspierać lub projektować i wdrażać zrównoważone, powstające programy, może to mieć bezpośredni, pozytywny wpływ na uczestnictwo studentów oraz ich naukę w zakresie sztuki i muzyki.

·         Biorąc pod uwagę nasze główne zobowiązania do poprawy nauczania muzyki i przedmiotów artystycznych w szkole, informujemy, iż generalnie nie obsługujemy programów poza szkołą, prowadzonych przez organizacje prywatne zajmujące się sztuką i kulturą.

Cele Fundacji (informacja szczegółowa):

- Aby zaprojektować i wdrażać programy, rozwijamy sieć partnerską z instytucjami, które mają korzystny i trwały wpływ na rozwój uczniów i szkoły, studentów i uczelni wyższych.
- Koncentrujemy się na wspieraniu wysokiej jakości edukacji muzycznej, programów, które nie tylko inspirują uczniów, ale rozwijają ich wiedzę i umiejętności oraz łączą się z ważnymi celami programowymi.
- Aby objąć rosnącą gamę gatunków sztuki i muzyki, wdrażamy programy innowacyjnej edukacji muzycznej.
- Budujemy razem nowe społeczeństwo młodych ludzie, mających wiedzę z zakresu nowych technologii. Wiemy, jak bardzo są potrzebni na rynku.
- Stworzenie grantów jest kluczowym narzędziem wsparcia w tworzeniu wieloletnich zrównoważonych inicjatyw.
- Chcemy osiągnąć najwyższą jakość edukacji muzycznej, dzięki innowacyjnym programom nauczania i nowym technologiom. Wysoka jakość programu nauczania to kluczowe kryterium dla wszystkich inwestycji w programy. Ważne jest również zaangażowanie i ciągłe zainteresowanie programem uczniów w ciągu wielu lat.

- Wspieranie reformy muzycznej w szkołach podstawowych. Modern Band (Granie w szkole) to nowy program kształcenia, który koncentruje się na najpopularniejszych gatunkach muzycznych na świecie: Blues, Jazz, Pop, Rock, Rap/Hip-Hop, R&B, Soul, Muzyka Elektroniczna.