Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym Podaruj Uśmiech

Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym Podaruj Uśmiech

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Gdynia, pomorskie

Działamy na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

Otaczamy opieką ponad stu podopiecznych, którym pomagamy powrócić do samodzielnego życia, między innymi poprzez sponsorowanie specjalistycznych operacji, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego i ortopedycznego.

Wspieramy też rodziny, które nie są w stanie pokryć wydatków na rehabilitację swoich dzieci

Organizujemy, prowadzimy i wspieramy działalność szkoleniową, edukacyjną i wydawniczą na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

Współpracujemy i pozostajemy w ciągłym kontakcie z wieloma szpitalami, klinikami, ośrodkami rehabilitacyjnymi z terenu całego kraju, jak również z zagranicy. Ściśle współpracujemy z Fundacją na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych "Pomóż i Ty".

Wpłaty

Ładuję...