Pogotowie Ratunkowe w Poznaniu

typ Szpital

lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu jest samodzielnym, publicznym zakładem opieki zdrowotnej, podległym Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego. Pogotowie Ratunkowe świadczy usługi medyczne głównie poprzez niesienie pierwszej pomocy – w ramach ratownictwa medycznego oraz realizuje transporty chorych. Zgodnie z kontraktem z WOW Narodowym Funduszem Zdrowia udziela świadczeń w miejscu zdarzenia w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania powodującego zagrożenie życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia.  Celem Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu jest udzielanie pomocy medycznej potrzebującym w trybie wyjazdowym. Pomoc ta udzielana jest niezwłocznie, na wysokim poziomie, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i oczekiwaniami potrzebujących.

Ratownicy Medyczni są na pierwszej linii w walce z koronawirusem, dzięki wsparciu, nasza praca będzie przebiegać bezpieczniej i bardziej komfortowo. Specjalistyczny sprzęt ochroni personel medyczny przed bezpośrednim kontaktem z pacjentem potencjalnie zakażonym.