Stowarzyszenie Pokolenie

Stowarzyszenie Pokolenie

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Katowice, śląskie

Stowarzyszenie Pokolenie powstawało w 1997 roku.  Wywodzimy się z różnych środowisk, jednak większość z nas swoją pierwszą działalność prowadziła w NZS, KPN, SW, NSZZ Solidarność, a w latach dziewięćdziesiątych w Lidze Republikańskiej. Połączył nas antykomunizm i brak zgody na Polskę, w której nie jest szanowana ludzka godność, a dawni zbrodniarze chodzą w glorii bohaterów i ludzi honoru.  Promujemy wartości związane z ideami wolnego społeczeństwa, tworzeniem i obroną mechanizmów gospodarki wolnorynkowej oraz poszanowaniem tradycji i kultury polskiej. Szczególne miejsce w naszej działalności zajmuje najnowsza historia Polski. Będąc patriotami chcemy przekonać zarówno społeczeństwo jak i rządzących, że historia naszej Ojczyzny jest naszym najlepszym towarem eksportowym i powinniśmy ją pokazywać przy wszystkich możliwych okazjach zarówno w kraju jak i za granicą.