Stowarzyszenie Rehabilitacji i Pomocy Osobom z Wadą Słuchu POKONAĆ CISZĘ

Stowarzyszenie Rehabilitacji i Pomocy Osobom z Wadą Słuchu POKONAĆ CISZĘ

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Olsztyn, warmińsko-mazurskie

Nasza działalność służy w szczególności dzieciom i młodzieży uczącym się w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie.

Realizujemy projekty unijne, zadania publiczne, programy dofinansowane przez PFRON i MZPiTU.

Wspomagamy rozwój naszych podopiecznych poprzez organizację warsztatów, imprez integracyjnych, sportowych i rekreacyjnych.

Od wielu lat pozyskujemy środki na organizację wyjazdów edukacyjno-rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży, doposażamy Ośrodek w sprzęt edukacyjny i rehabilitacyjny (pracownia komputerowa, tablice multimedialne, sala Terapii Integracji Sensorycznej, XBOX itd.).

Prowadzimy kursy języka migowego SJM I - IV stopnia zakończone egzaminem uznawanym przez PZG.

Organizujemy konferencje i szkolenia tematycznie związane ze środowiskiem niesłyszących.

Stowarzyszenie posiada status OPP i może przyjmować 1%  podatku.

Wpłaty

Ładuję...