Misiek Zdzisiek pomaga bezbronnym-wspomóż Jego działania

Fundacja Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei” została zarejestrowana 30 Maja 2012 r. Głównym celem Fundacji jest pomoc osobom niepełnosprawnym, skrzywdzonym przez los, często bezbronnym. Osoby   te muszą zmagać się z trudnościami, które są obce ludziom sprawnym. Często do trudności fizycznych  uniemożliwiających samodzielne poruszanie się i funkcjonowanie dochodzą problemy  psychiczne, poczucie społecznego odrzucenia. Działania naszej Fundacji są ukierunkowane       na aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych.  Realizujemy te cele poprzez cykle szkoleń i kursów, a także pomagając      w zebraniu środków finansowych na specjalistyczny sprzęt pomagający     w codziennym funkcjonowaniu, stanowiący istotne odciążenie najbliższych osoby niepełnosprawnej.  Pragniemy dotrzeć do jak największej liczby takich osób, uświadomić im ,że ich niepełnosprawność to nie wyrok             i pomimo niej mogą wieść udane życie. Chcemy rozwijać zdolności naszych podopiecznych      w zakresie plastyki, sztuki  oraz sportu. Ten ostatni kształtuje takie cechy charakteru, które są niezbędne zarówno w sporcie jak i w codziennych zmaganiach z niepełnosprawnością. Bardzo istotnym zadaniem jest wzmocnienie ich wiary w siebie by walczyli o swoją przyszłość i marzenia. Od początku jako Fundacja bierzemy i nadal chcemy brać w tym aktywny udział. Fundacja Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei” podejmuje szereg inicjatyw i aktywnie działa na terenie powiatu jędrzejowskiego. Najnowszą inicjatywą realizowaną samodzielnie z  środków własnych Fundacji jest organizacja bezpłatnych  letnich półkolonii dla dzieci  i młodzieży. W ramach których  zorganizowane zostaną  warsztaty z języka angielskiego, warsztaty plastyczne oraz gry i zabawy z nagrodami. Dodatkowymi atrakcjami jakie przygotowaliśmy będą wyjazd na basen „Perła” do Nowin,  wycieczka do Centrum Bajki w Pacanowie oraz przejazd Świętokrzyską Kolejką Dojazdową „Ciuchcia Expres Ponidzie”. Warto zaznaczyć, że Fundacja Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei”               w przeciwieństwie do innych fundacji nie pobiera żadnego procentu na swoje bieżące funkcjonowanie ze środków zebranych na subkontach  podopiecznych, dlatego też prosimy Darczyńców o wsparcie finansowe, dzięki któremu będziemy mogli dalej nieść pomoc potrzebującym.

Wsparli

30 zł

Wpłata anonimowa

Sprawdzona organizacja realnie pomagająca podopiecznym
Darowizny trafiają bezpośrednio do
0,3%
30 zł Wsparła 1 osoba CEL: 10 000 ZŁ