Polska Akcja Humanitarna

Polska Akcja Humanitarna
51 Stałych Pomagaczy
k s
10 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż Skarbonkę

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Jesteśmy organizacją pozarządową, działającą od 1992 roku. Prezesem Zarządu Fundacji jest Janina Ochojska.

Nasze zadania realizujemy poprzez: udzielanie pomocy humanitarnej, rozwojowej, prowadzenie edukacji społeczeństwa.

Pracujemy ze społecznościami dotkniętymi przez kataklizmy naturalne, konflikty zbrojne, prześladowania i ubóstwo aby zagwarantować im prawa do: życia i zdrowia, wody i należytych warunków sanitarnych, żywności, edukacji, życia w godnych warunkach zabezpieczenia życia i zdrowia w trakcie katastrof naturalnych i konfliktów zbrojnych.

Główne obszary naszych działań to:
Pomoc humanitarna
Każdego roku na świecie wydarza się średnio ok. 300 katastrof naturalnych, które dotykają głównie najbiedniejsze kraje. Ich ofiarami jest ok. 300 milionów ludzi. Krwawe żniwa zbierają także konflikty zbrojne, wojny domowe, wypędzenia oraz prześladowania.

Co robimy?
Niesiona przez nas pomoc obejmuje wszystkie rodzaje doraźnej interwencji w sytuacjach kryzysowych: dostęp do wody i należytych warunków sanitarnych, dostawę żywności, ochronę zdrowia, zapewnienie dachu nad głową oraz dostarczenie przedmiotów pierwszej potrzeby.

Dostęp do wody i infrastruktury sanitarnej
Na świecie 884 milionów mieszkańców żyje bez czystej wody, a około 2,5 miliarda bez urządzeń sanitarnych. Brak dostępu do wody pitnej oraz sanitariatów spełniających podstawowe normy stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia całych społeczności i jest zasadniczą przeszkodą na drodze do ich rozwoju.

Co robimy?
Budujemy infrastrukturę wodno-sanitarną (studnie, wodociągi, zbiorniki na wodę deszczową, kanalizację, toalety etc.). Uczymy dbać o oddane do użytku urządzenia oraz je remontować. Szkolimy społeczność lokalną z zasad zachowania higieny.

Dostęp do żywności
Co szósty człowiek na Ziemi jest głodny, co pięć sekund z powodu głodu umiera jedno dziecko.
Ubóstwo, zmiany klimatyczne wywołujące susze i powodzie oraz dyskryminujące najbiedniejsze
społeczeństwa reguły rynkowe sprawiają, że dostęp do żywności stale się zmniejsza.

Co robimy?
Dostarczamy żywność podczas klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych. Prowadzimy dla lokalnych społeczności szkolenia dotyczące uprawiania roślin oraz hodowli zwierząt. Przekazujemy rodzinom zwierzęta gospodarskie. Dostarczamy nasiona i narzędzia potrzebne do uprawiania ziemi. W ramach programu Pajacyk w Polsce finansujemy dzieciom posiłki w szkołach i świetlicach, a na świecie realizujemy programy opieki specjalistycznej i dożywiania dla dzieci poniżej 5 roku życia, matek karmiących oraz kobiet w ciąży.

Dostęp do edukacji
Na świecie 72 miliony dzieci nie uczęszcza do szkoły podstawowej, a 759 milionów dorosłych nie posiada nawet podstawowego wykształcenia. W obu przypadkach ponad połowę stanowią dziewczynki i kobiety. Wykluczenie z procesu edukacji jest spowodowane czynnikami takimi jak: konflikty zbrojne, obowiązujące normy społeczne oraz ubóstwo. Bez względu na okoliczności jest to złamanie fundamentalnego prawa człowieka do edukacji, przekreślenie jego szansy na rozwój oraz marginalizowanie w życiu społecznym.

Co robimy?
Budujemy nowe i remontujemy zniszczone szkoły. Dystrybuujemy wyprawki szkolne. Szkolimy kadrę nauczycielską. Współpracujemy przy tworzeniu programów nauczania. Organizujemy kursy nauki czytania i pisania dla dorosłych.

 

51 Stałych Pomagaczy
k s
10 zł miesięcznie