Fundacja Polska Pomoc

Fundacja Polska Pomoc

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Białystok, podlaskie

Działamy charytatywnie na rzecz osób potrzebujących.

Pomagamy zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. 

Wspieramy rzeczowo, finansowo osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej.
W szczególności: dzieci i młodzież, osoby starsze, bezdomnych, chorych, ofiary klęsk żywiołowych, uchodźców i migrantów oraz osoby przeżywające inne trudności życiowe.

Finansujemy dzienne i całodobowe placówki opiekuńczo - wychowawczo  - lecznicze.

Udzielamy pomocy placówkom wychowawczym, opiekuńczym, medycznym i oświatowym. 

Organizujemy letni i zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży o charakterze integracyjnym.

Wspieramy w sprawach oświaty, dziedzictwa, kultury, zdrowia oraz obrony praw mniejszości narodowej Polaków i Polonię poza granicami Polski. 

Działamy na rzecz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 

Przeciwdziałamy patologiom społecznym i zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego. 

Możesz wspomóc naszą Fundację, razem zadbać o wspólne dobro. Do współpracy zapraszamy szczególnie mieszkańców Białegostoku. Razem możemy zbudować lepsze, bardziej rozwojowe miasto. 

Serdecznie Dziękujemy. 

Wpłaty

Ładuję...