PCK Mazowiecki Oddział Okręgowy

PCK Mazowiecki Oddział Okręgowy

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Polski Czerwony Krzyż Mazowiecki Oddział Okręgowy w Warszawie podejmuje działania w zakresie pozyskania środków finansowych na zorganizowanie pomocy rzeczowej dla osób przebywających w kwarantannie w związku z zagrożeniem zachorowania na COVID-19 (koronawirus).

W związku z tym utworzyliśmy kampanię pod hasłem „Koronawirus w Polsce – PCK wspiera potrzebujących przebywających w kwarantannie”, z której zebrane środki przeznaczymy na zakup żywności i artykułów pierwszej potrzeby dla osób przebywających w odosobnieniu – seniorów, osób samotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych, podopiecznych naszej organizacji, w tym Powstańców Warszawskich.

Dzięki tym funduszom będziemy mogli zakupić żywność i artykuły pierwszej potrzeby (środki czystości i ochrony osobistej) osobom, które nie mają do nich dostępu z racji przymusowego odosobnienia lub braku bliskiej osoby, która wsparłaby podopiecznego w tym trudnym okresie. Zakupione artykuły będą dostarczone przy współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej i Strażą Pożarną.

Środki te pomogą nam również odpowiednio zabezpieczyć Siostry PCK i naszych podopiecznych w jednorazowe w rękawice, maseczki, środki dezynfekcji.

Bądźcie z nami, pomóżmy potrzebującym!