PCK Mazowiecki Oddział Okręgowy

PCK Mazowiecki Oddział Okręgowy

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Polski Czerwony Krzyż Mazowiecki Oddział Okręgowy w Warszawie podejmuje działania w zakresie pozyskania środków finansowych na zorganizowanie pomocy dla potrzebujących.

Zebrane środki przeznaczamy na zakup żywności oraz artykułów pierwszej potrzeby między innymi: seniorów, osób samotnych, bezdomnych, uchodźców, niepełnospraw-
nych i innych podopiecznych naszej organizacji, w tym Powstańców Warszawskich. Dzięki funduszom możemy zakupić żywność i artykuły pierwszej potrzeby (środki czystości i ochrony osobistej), leki itd.

Nasze codzienne zadania to także między innymi:
- Opieka nad seniorami - pomoc w dotarciu do lekarza, opieka Sióstr i Braci i pomoc w codziennych czynnościach.
- Organizacja kursów Pierwszej Pomocy.
- Pomoc Powstańcom, Kombatantom i Osobom represjono-
wanym.
- Wspieranie działalności Ochotniczego Korpusu Opiekuń-
czego "OKO" PCK.
- Organizacja wyprawek dla uczniów.
- Pomoc psychologiczna dla uchodźców.
- Promocja zdrowia i profilaktyki prozdrowotnej.
- Organizacja zajęć i wakacji dla dzieci.
- Bieżące zapewnianie pomocy potrzebującym.

Nasze działania finansowane są w dużej części z darowizn osób prywatnych firm i organizacji.

Bądźcie z nami, pomóżmy potrzebującym!