Paweł Osiński

Publiczne darowizny
3 052,49 zł
Wsparte cele
51
Zebrane środki
49 096 zł
Paweł Osiński