Katarzyna Minczykowska-Targowska

Publiczne darowizny
320 zł
Wsparte cele
13
Zebrane środki
2 320 zł
Katarzyna Minczykowska-Targowska