Edyta Piechocka-Zaprzałek

Publiczne darowizny
2 829,50 zł
Wsparte cele
177
Zebrane środki
405 zł
Edyta Piechocka-Zaprzałek