Posiłki w szpitalach

Publiczne darowizny
190 zł
Wsparte cele
11
Zebrane środki
15 106,17 zł
Posiłki w szpitalach