Pomagajmy razem dzieciom i młodzieży z objętej wojną Ukrainy

Zdjęcie zbiórki
Zbiórka zakończona

Pomagajmy razem dzieciom i młodzieży z objętej wojną Ukrainy

Cel zbiórki:

Polsko-Ukraiński Ośrodek dla Dzieci i Młodzieży

Rozpoczęcie: 4 Marca 2022
Zakończenie: 19 Lipca 2022

Opis zbiórki

Pomagajmy razem dzieciom i młodzieży z objętej wojną Ukrainy. W trosce o bezpieczeństwo dzieci ukraińskich, wytchnienie rodziców szukających schronienia w naszym kraju, Fundacja Instytut Edukacyjny Kolej na Ciebie, podejmuje inicjatywę otwarcia Polsko-Ukraińskiego Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży.

Z wielu regionów Ukrainy i z całej Polski przybywają dzieci i młodzież ukraińska. 3 marca liczba osób przybyłych do Polski przekroczyła 600 tys. Liczby stale wzrastają. Wśród tych osób są wystraszone dzieci. Chcemy okazać im serce, pragnąc stworzyć dzieciom i rodzinom ukraińskim warunki do życia, na jakie zasługują.

Tworzymy świetlicę i ośrodek edukacyjny, który zapewni dzienną opiekę dzieciom i młodzieży, a rodzicom da wytchnienie w trudnym czasie, w którym muszą zaadaptować się do nowej rzeczywistości. Dysponujemy lokalem o powierzchni ponad 80 m2 (z 3 salami, kuchnią, WC, zapleczem i poczekalnią) zlokalizowany w Warszawie na pograniczu Śródmieścia i Mokotowa, w dogodnej komunikacyjnie okolicy.

Pragniemy w nim stworzyć miejsce, które będzie służyło rodzinom szukającym ludzi, którym z zaufaniem mogą powierzyć opiekę nad swoimi dziećmi. Uruchomimy miejsce, w którym zapewnimy: - świetlicę dla 25 dzieci i młodzieży ukraińskiej z osobami mówiącymi w języku ukraińskim i polskim, w której mogłyby one spędzać dzień i popołudnia, - codzienne posiłki dla dzieci w postaci obiadów i podwieczorków, - udostępnimy kuchnię rodzicom/opiekunom, by mogli tam spędzać czas i wspólnie się integrować, - zorganizujemy w tej przestrzeni korepetycje, zajęcia edukacyjne i ogólnorozwojowe, - zapewnimy opiekę psychologiczną i pedagogiczną.

Działamy od 2019 roku, organizując czas wolny dzieci i młodzieży z Warszawy i Bydgoszczy, prowadzimy zajęcia pozalekcyjne oraz konkursy. Od uruchomienia naszej działalności z różnych przez nas prowadzonych działań skorzystało ponad 600 osób. Mamy 9-osobowy zespół, który tworzą pasjonaci - harcerze, przyjaciele dzieci, młodzieży, osoby pracujące z nimi z zamiłowaniem i pasją. Szczególnie w tym czasie, uważamy, że my dorośli jesteśmy odpowiedzialni za tworzenie miejsc umożliwiających rozwój najmłodszym. Dzieci i młodzież rozwijają się wówczas, gdy ich otoczenie sprzyja pobudzaniu kreatywności oraz gdy mają zapewnioną opiekę osoby, której mogą zaufać.

Darowizny zostaną przeznaczone na pilne oraz długofalowe potrzeby związane z ośrodkiem. Dzięki nim zakupimy bieżące produkty, takie jak obiady dla dzieci i młodzieży, artykuły spożywcze na potrzeby posiłków, lodówkę a także na opiekę psychologiczną, pedagogiczną czy pomoc w nauce języka polskiego. Zbieramy także gry planszowe i zabawki - szczegóły zbiórki: https://kolejnaciebie.pl/zbiorka-dla-osrodka/

Dużo pokoju i miłości. Wspólnie zapewnimy im bezpieczeństwo. Z serca dziękujemy za Waszą pomoc!

Obserwuj ważne zbiórki