Medium projekt bez tytu%c5%82u 26

Fundacja W Człowieku Widzieć Brata

Środki zebrane na działalność statutową

898 zł

Środki zebrane poprzez zbiórki na potrzebujących

0 zł

Naszym celem jest pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem oraz znajdującym sie w szczególnie trudnej sytuacji życiowej - ludziom bezdomnym, chorym, uzależnionym, niepełnosprawnym, samotnym, dzieciom i młodzieży opuszczającym domy dziecka.

OBSZARY DZIAŁANIA

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, pomoc w wychodzeniu z bezdomności Działalność charytatywna Zapobieganie wykluczeniom Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy Nauka, kultura, ekologia Promocja i organizacja wolontariatu
Wesprzyj Załóż Skarbonkę

Reprezentant pomagajznami

E-mail o.halatyn-burda@pomagajznami.org

Telefon 695010145

Lokalizacja Łódź, łódzkie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Ukryj tę wiadomość