Fundacja W Człowieku Widzieć Brata

Fundacja W Człowieku Widzieć Brata

Reprezentant Oksana Hałatyn-Burda

E-mail o.halatyn-burda@pomagajznami.org

Telefon 695010145

Lokalizacja Łódź, łódzkie

Naszym celem jest pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem oraz znajdującym sie w szczególnie trudnej sytuacji życiowej - ludziom bezdomnym, chorym, uzależnionym, niepełnosprawnym, samotnym, dzieciom i młodzieży opuszczającym domy dziecka.

OBSZARY DZIAŁANIA

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, pomoc w wychodzeniu z bezdomności Działalność charytatywna Zapobieganie wykluczeniom Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy Nauka, kultura, ekologia Promocja i organizacja wolontariatu

Wsparli

100 zł

Anonimowy Pomagacz

390 zł

Anonimowy Pomagacz

100 zł

DRB Polonia

100 zł

DRB Polonia

30 zł

Anonimowy Pomagacz

30 zł

Anonimowa Pomagaczka

Pokaż więcej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Ukryj tę wiadomość