Fundacja W Człowieku Widzieć Brata

Fundacja W Człowieku Widzieć Brata

Reprezentant Oksana Hałatyn-Burda

E-mail o.halatyn-burda@pomagajznami.org

Telefon 695010145

Lokalizacja Łódź, łódzkie

Naszym celem jest pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem oraz znajdującym sie w szczególnie trudnej sytuacji życiowej - ludziom bezdomnym, chorym, uzależnionym, niepełnosprawnym, samotnym, dzieciom i młodzieży opuszczającym domy dziecka.

OBSZARY DZIAŁANIA

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, pomoc w wychodzeniu z bezdomności Działalność charytatywna Zapobieganie wykluczeniom Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy Nauka, kultura, ekologia Promocja i organizacja wolontariatu

Wsparli

13 zł

d.

80 zł

marcin

100 zł

Anonimowy Pomagacz

oby takie fundacji było wiele w Polsce,bo widzę jeszcze ogromne ilości ludzi bezdomnych opuszczonych i bez pomocy
10 zł

Anonimowa Pomagaczka

320 zł

Anonimowy Pomagacz

30 zł

Anonimowa Pomagaczka

Pokaż więcej