Wyładowania w głowie Maksia – walka o to, by choroba nie zniszczyła mu życia!

7 760,50 zł (15,69%)
Brakuje jeszcze 41 707,50 zł