FUNDACJA ADAPTACJA I ROZWÓJ

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kraków, małopolskie

Fundacja realizuje zasadniczo dwa główne cele:

- ochrona zdrowia oraz wsparcie dla dzieci i młodzieży dotkniętej problemami natury psychicznej, oraz doświadczającej wszelkich form dyskryminacji i przemocy;

-edukacja oraz wychowanie dzieci i młodzieży, wspomaganie ich rozwoju, przystosowania, propagowanie idei społecznej odpowiedzialności, współpracy dla dobra ogółu oraz innych pożądanych społecznie wartości.