FUNDACJA POMAGANIE JEST PROSTE

FUNDACJA POMAGANIE JEST PROSTE

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Kraków, małopolskie

Nasza Misja:

Zmieniamy życie ludzi pomagając im znaleźć drogę do szczęścia:

​1) Przywracamy sens i radość życia,

2) Jednoczymy ludzi we wspólnym czynieniu dobra,

3) Wspieramy oraz chronimy życie i zdrowie,

4) Inspirujemy do pozytywnych zmian i wzrostu.

Nasza Wizja:

Społeczeństwo - chcemy być miejscem spotkań, które inspiruje ludzi do wzrostu, budowania cennych wartości oraz jak najlepszego wykorzystania swojego potencjału,

Podopieczni - chcemy skutecznie chronić życie i zdrowie oraz wywoływać uśmiech szczęścia i przywracać radość życia,

Darczyńcy i partnerzy - chcemy nieść pomoc potrzebującym poprzez odpowiednie i efektywne wykorzystanie wsparcia naszych darczyńców,

Wolontariusze - chcemy jednoczyć ludzi wokół szczytnych idei oraz w pomnażaniu i mądrym czynieniu dobra.