Fundacja "Pomaluj mi świat"

2 Stałych Pomagaczy
Anonimowy Pomagacz
50 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Oława, dolnośląskie

Fundacja „Pomaluj mi świat” działa na rynku podmiotów społecznie odpowiedzialnych od 2004 roku (w 2014 roku uzyskała status organizacji pożytku publicznego). W historii Fundacji możemy oznaczyć dwa etapy rozwoju: 

2004 – 2010 - działalność na rzecz młodzieży szkolnej zagrożonej wykluczeniem społecznym na terenie Miasta Wrocław; 
2011 – do dziś – działalność na rzecz wspierania rozwoju społeczno-obywatelskiego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Aby skutecznie realizować cele statutowe, Fundacja prowadzi działania dwukierunkowe: 

Prowadząc usługi opiekuńcze, asystenckie oraz poradnictwo specjalistyczne na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi;
realizując programy rozwoju społeczno-obywatelskiego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
W ciągu ostatnich 8 lat ze wsparcia w ramach działalności Fundacji skorzystało ponad 560 osób z terenu województwa dolnośląskiego w ramach:
Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej w latach 2012 – 2015;
Punktu Interwencji Kryzysowej w latach 2016 – 2017;
Centrum Wzmacniania Rodzin w latach 2016 – 2017;
Klubu Twórczego Rozwoju od 2018 roku do dziś;
Cykl Szkoleniowo-Edukacyjny od 2015 roku do dziś;
Oławskiego Centrum Wsparcia od 2018 roku do dziś;
Dolnośląska Liga Futsalu osób z niepełnosprawnościami – od 2018 roku do dziś;
Akademia Aktywnego Seniora od 2020 roku. 

W 2020 roku, pomimo pandemii COVID-19 Fundacja, oprócz przygotowań do realizacji Projektu działalności gospodarczej, nadal skupiła się na prowadzeniu działalności pożytku publicznego. Na chwilę obecną Fundacja prowadzi działania na rzecz lokalnych społeczności, realizując projekty na zlecenie Starostwa Powiatowego w Oławie („Oławskie Centrum Wsparcia” i „Klub Twórczego Rozwoju III”), Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego („Dolnośląska Liga Futsalu Osób z Niepełnosprawnościami III”) i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej („Akademia Aktywnego Seniora” dot. Z Programu ASOS). 
W dotychczasowej działalności nieodpłatnej Fundacja współpracuje w formie realizacji zadań publicznych z MRiPS, NIW, Dolnośląskim Urzędem Marszałkowskim, Starostwem Powiatowym w Oławie. Fundacja dodatkowo świadczy usługi szkoleniowe w ramach działalności odpłatnej dotyczące problematyki przemocy w rodzinie (ostatnie 2 lata - 10 szkoleń). 
Fundacja zbudowała sieć współpracy obejmującą podmioty publiczne, pozarządowe i gospodarcze, w tym:
20 OPS-ów;
3 PCPR-y;
20 Ośrodków Wsparcia;
4 Akademie Piłkarskie;
2 Kluby Futsalowe;
8 Placówek Oświatowych;
4 Podmioty Gospodarcze. 
W ciągu ostatnich 8 lat Fundacja podpisała 22 porozumienia partnerskie. Fundacja stale współpracuje z:
2 psychologami;
4 terapeutami zajęciowymi;
prawnikiem;
pracownikiem socjalnym;
specjalistą pomocy społecznej;
specjalistą zarządzania oświatą;
księgowym;
2 trenerami pracy wspomaganej;
2 trenerami piłki nożnej. 
Fundacja dysponuje siecią 20 wolontariuszy. Fundacja dysponuje dwoma własnymi Lokalami (nieodpłatnie użyczonymi Fundacji na okres 30 lat): 
a) Oławskie Centrum Wsparcia - ul. Cicha 7 w Oławie; 
b) Centrum Opieki Wytchnieniowej - ul. Daszyńskiego 37 w Wiązowie (lokal aktualnie przygotowywany jest do prac remontowo-adaptacyjnych).  
Dotychczasowa działalność Fundacji, profesjonalizm pracowników merytorycznych i sukcesy w skutecznej pracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym potwierdza trafny wybór celów oraz sposobów ich realizacji.  

Na chwilę obecną Fundacja prowadzi 3 flagowe Projekty „społecznie odpowiedzialne”, wśród których koncentrują się główne działania Fundacji:
Oławskie Centrum Wsparcia;
Warsztaty Rozwoju Self-Adwokatów;
Futsal Masters On – Klub Kibica Niepełnosprawnych „Orła Jelcz-Laskowice”.  
Klub Sportowy FUTSAL MASTERS ON to najważniejszy Projekt Fundacji „Pomaluj mi świat” – jedyny taki na terenie całej Polski. Naszym głównym celem jest połączenie sportu powszechnego z dostępem dla osób z zaburzeniami psychicznymi (niepełnosprawnością intelektualną i chorobami psychicznymi) poprzez działania zmierzające do rozpoczęcia sportowej przygody przez osoby/grupy szczególnie narażone na wykluczenie społeczne. Naszą wizją oraz misją jest uczynienie z piłki nożnej halowej narzędzia wyrównywania szans społecznych, edukacyjnych oraz zawodowych - niezależnie od poziomu sprawności, wieku, miejsca zamieszkania i umiejętności. 

W nasz projekt uwierzyło już ponad 40 organizacji i instytucji z całego województwa dolnośląskiego. Między innymi:
Dolnośląski Związek Piłki Nożnej;
Klub Sportowy Orzeł Futsal Jelcz-Laskowice;
WKS Futsal Śląsk Wrocław;
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;
Akademia Piłkarska FOOTBALL STARS;
Federacja Kibiców Niepełnosprawnych;
8 Ośrodków Wsparcia (Środowiskowych Domów Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej);
8 Ośrodków Pomocy Społecznej;
8 Organizacji Pozarządowych.


Dzięki specjalnie opracowanemu Programowi Szkolenia razem z Przyjaciółmi z Akademii FOOTBALL STARS oraz profesjonalnym trenerom, którzy prowadzą zajęcia sportowe dwa razy w tygodniu, doskonalimy umiejętności sportowe już ponad 24 osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu oławskiego. Ale treningi to nie wszystko. Od września 2019 jesteśmy wiernymi kibicami Klubu występującego w Futsal Ekstraklasie – KS Orła Jelcz-Laskowice. Także jako Fundacja od 2018 roku prowadzimy coroczną Dolnośląską Ligę Futsalu BEZ BARIER między czerwcem a grudniem. Od 2020 roku naszym Partnerem i współorganizatorem jest Dolnośląski Związek Piłki Nożnej. Od roku 2021 we wrześniu także organizujemy Ogólnopolski Turniej Futsalu Osób z Niepełnosprawnością FUTSAL MASTERS ON CUP. 

Wpłaty

Ładuję...

2 Stałych Pomagaczy
Anonimowy Pomagacz
50 zł miesięcznie