Pomoc dla ciężko chorej Amelki

Maja Nie Pamiętam
organizator skarbonki

Dob­rzy ludzie mają w so­bie miękkość doj­rzałych owoców i jed­nocześnie twar­dość ka­mienia…z jed­nej stro­ny służą po­mocą, która wypływa z wrażli­wego ser­ca z dru­giej zaś twardą sko­rupą od­pierają ata­ki tych, którym nie mieści się w głowach, że można co­kol­wiek czynić...bezinteresownie.Za kilka tygodni obchodzę swoje 40 urodziny. Z tej właśnie okazji organizuję zbiórkę charytatywną dla chorych dzieci. Ośmielam się Was prosić o jej wsparcie i sama wrzucam pierwszy grosz. Wsparcie chorych dzieci będzie dla mnie najlepszym prezentem. Pozdrawiam

Wsparli

100 zł

Maja Nie Pamiętam

Nigdy, nigdy, nigdy, nigdy się nie poddawaj.
Darowizny trafiają bezpośrednio na zbiórkę charytatywną:
10%
100 zł Wsparła 1 osoba CEL: 1 000 ZŁ