Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Wszyscy Powinni Mieć Równe Szanse

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Wszyscy Powinni Mieć Równe Szanse

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Korsze, warmińsko-mazurskie

Obszary działań

Stowarzyszenie działa na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Działalność główna prowadzona jest na terenie gminy Korsze. Członkowie zajmują się w ramach realizacji zadań statutowych niesieniem pomocy osobom ubogim, bezrobotnym, pochodzącym z rodzin wielodzietnych. Wspieramy także osoby niepełnosprawne oraz wszystkie, które podlegają zagrożeniu wykluczeniem społecznym i zawodowym z powodu długotrwałego bezrobocia. Pomoc ta niesiona jest poprzez pozyskiwanie i przekazywanie żywności, odzieży, leków ,sprzętu rehabilitacyjnego, oraz organizowanie spotkań integracyjnych.

W Stowarzyszeniu działa na co dzień ponad 30 osób, w większości są to członkowie, ale wspierają nas także osoby, którym przyświeca podobny odo naszego cel działania Wolontariusze, pracując w organizacji, uczestniczą w zbiórkach żywności, kwestach ulicznych, pracują również przy segregacji odzieży, wydawaniu, żywności i środków pomocowych.

Będziemy wdzięczni za każdą, nawet najdrobniejszą pomoc.

Pomogli

Ładuję...