Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Wszyscy Powinni Mieć Równe Szanse

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Wszyscy Powinni Mieć Równe Szanse

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Korsze, warmińsko-mazurskie

Obszary działań

Stowarzyszenie działa na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Działalność główna prowadzona jest na terenie gminy Korsze. Członkowie zajmują się w ramach realizacji zadań statutowych niesieniem pomocy osobom ubogim, bezrobotnym, pochodzącym z rodzin wielodzietnych. Wspieramy także osoby niepełnosprawne oraz wszystkie,które podlegają zagrożeniu wykluczeniem społecznym i zawodowym z powodu długotrwałego bezrobocia. Pomoc ta niesiona jest poprzez pozyskiwanie i przekazywanie żywności, odzieży, leków ,sprzętu rehabilitacyjnego, oraz organizowanie spotkań integracyjnych.

Będziemy wdzięczni za każdą, nawet najdrobniejszą pomoc.