Stowarzyszenie Pomoc za Jeden Uśmiech

Stowarzyszenie Pomoc za Jeden Uśmiech

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Subkowy, pomorskie

Niesiemy pomoc w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Beneficjentami naszych działań są osoby chorujące na nowotwory, w szczególności dzieci oraz ich rodziny będące w trakcie leczenia na oddziałach onkologicznych zakładów opieki zdrowotnej i w placówkach szpitalnych. Czynimy wszelkie starania, by trudny proces leczenia nowotworowego, choć w pewnej części, był doświadczeniem mniej traumatycznym. Pragniemy dać chorym dzieciom chwile, w których będą mogły czuć radość i siłę do dalszych zmagań z chorobą. Pragniemy, by na ich twarzach zagościł uśmiech. Jeden uśmiech nadający sens ich walce z przeciwnościami. Chcemy spełniać dziecięce marzenia. Poprzez osobiste kontakty poznajemy potrzeby najmłodszych. Nie ważne czy są to rzeczy błahe, proste, czy może trudne do realizacji, skrywane marzenia. W naszej gestii jest, aby urzeczywistniać to co z pozoru dalekie. Pragniemy budować relacje chorych i zdrowych na podstawie wzajemne zrozumienie. Ważne jest, by nie tworzyć żadnych barier międzyludzkich. Nasi wolontariusze nie pozwalają chorym dzieciom na bezczynne spędzaniu czasu w szpitalnym łóżku. Stwarzamy warunki do samorealizacji dzieci. Dlatego inicjujemy koła zainteresowań, kluby dyskusyjne, kółka artystyczne i naukowe. Bo talent to coś niezależnego od stanu fizycznego człowieka. Prowadzimy również podstawową działalność edukacyjną. Wspieramy rodziny osób chorych. Zapewniamy im opiekę i pomoc związaną ze skutkami występowania nowotworu w rodzinie. To wieloaspektowe działania, które pozwalają przezwyciężać codzienne zmagania.  Pozyskujemy do pomocy środowiska samorządowe, biznesowe, kulturowe, oświatowe itp.