Pomoc Bez Granic 2012

Zbiórka zakończona
Zbiórka zweryfikowana przez Fundację Siepomaga
Wsparło 26 osób
705 zł (14,1%)

Białystok, podlaskie

Rozpoczęcie: 8 Maja 2012
Zakończenie: 30 Listopada 2012

W tym roku po raz kolejny pragniemy zorganizować dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny dla chorych polskich dzieci mieszkających na Białorusi. Dla dzieci pozostawionych samym sobie, zdanych na łaskę losu i wszechogarniającego reżimu. Taki turnus ze specjalistycznymi formami terapii to jedyna szansa na rehabilitację i namiastkę normalnego życia, o które trudno w miejscu ich codziennego zamieszkania.
 
Uczestnikami turnusu będzie kilkanaścioro polskich dzieci z różnymi schorzeniami, głównie z dziecięcym porażeniem mózgowym. I choć walka z tą chorobą jest przeważnie żmudna i syzyfowa, długotrwała rehabilitacja może choć w części przywrócić sprawność fizyczną i psychiczną. Sami rodzice nie są bowiem w stanie zapewnić dzieciom wystarczającej opieki. Kluczowa jest tu współpraca lekarzy, pedagogów i terapeutów.
 
W tym roku, planujemy zorganizować wyjazd do specjalistycznego Centrum Wypoczynku, Edukacji i Rehabilitacji Maniówka w Nowej Wsi. Dzieci będą mogły tam m.in. skorzystać z dobrodziejstw hipoterapii i fizjoterapii, które uznawane są za najskuteczniejsze metody terapeutyczne dla dzieci z porażeniem mózgowym. W trakcie zabiegów, także rodzice i opiekunowie dzieci uczą się, jak samodzielnie stosować niektóre techniki rehabilitacyjne we własnym domu oraz jak rozpoznać i zaspokoić potrzeby swoich dzieci. Wszystko po to, by uśmiech na ich twarzach mógł pojawiać się częściej i trwać o wiele dłużej, także po powrocie na Białoruś.
 
Koszt pobytu jednego uczestnika wynosi około 1400 złotych. Część z tych pieniędzy będziemy chcieli zdobyć we własnym zakresie, prosząc o pomoc firmy i instytucje. Pozostałe 5000 złotych chcielibyśmy uzbierać dzięki Wam, wspaniali siepomagacze. Liczymy na Was! Na Wasze dobre serce liczą jednak przede wszystkim chore dzieci, dla których te pieniądze to szansa, której nie dostaną od nikogo innego.
 
Wyjazd realizujemy we współpracy z organizacją Polska Macierz Szkolna na Białorusi, która przyjmuje zgłoszenia chorych dzieci na Białorusi.

Pomogli

Ładuję...

Zbiórka zweryfikowana przez Fundację Siepomaga
Wsparło 26 osób
705 zł (14,1%)