Ostatnia szansa Zbyszka

Zbigniew Nowak
Zbiórka zweryfikowana przez Fundację Siepomaga
Wsparły 1 574 osoby
82 347 zł (94,39%)
Zbiórka na cel
zbiórka na leczenie, komórkami macierzystymi

Zbigniew Nowak

Lewin Brzeski, opolskie

stwardnienie zanikowe boczne

Rozpoczęcie: 29 Marca 2016
Zakończenie: 28 Czerwca 2016

List, który dzisiaj dostaliśmy, jest jednym z najsmutniejszych w tym roku. Dziękujemy, że mogliśmy być z Wami w tej walce....

Zbiórka zweryfikowana przez Fundację Siepomaga
Wsparły 1 574 osoby
82 347 zł (94,39%)