Pomoż w leczeniu ciężko chorych dzieci, liczy się każdy grosz, nawet...

Szanowni Państwo!

Nasza Fundacja, działająca przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie zrodziła się z potrzeby serca oraz chęci niesienia pomocy pacjentom dotkniętym nieuleczalnymi, ciężkimi schorzeniami układu nerwowego przy wykorzystaniu innowacyjnej terapii mezenchymalnymi komórkami macierzystymi.

Nasi podopieczni to dzieci jedyne i wyjątkowe, którym terapia mezenchymalnymi komórkami macierzystymi, dała szansę na lepsze jutro. Dzieci chore między innymi na ciężką lekoodporną padaczkę i porażenie mózowe.

Na dzień dzisiejszy jest to jedyna tak skuteczna metoda leczenia w przypadkach wcześniej beznadziejnych, która umożliwia leczenie ciężkich uszkodzeń w obrębie układu nerwowego

Dzięki terapii, dzieci chore między innymi na ciężką lekooporną padaczkę, dziecięce porażenie mózgowe, często „zamknięte’’ we własnym ciele, mają jedyną szansę na to, aby poprawić, jakość swojego życia, odzyskać choćby częściowy kontakt z otoczeniem, obdarować swoich rodziców pierwszym w ich życiu uśmiechem, czy zjeść swój pierwszy prawdziwy posiłek.

Jednak terapia przy wykorzystaniu mezenchymalnych komórek macierzystych, jest bardzo kosztowna, bez odpowiednich funduszy i pomocy darczyńców, leczenie dzieci znajdujących się w programie będzie musiało zostać przerwane, a pacjenci z grupy oczekującej nie będą mieli szansy na uczestnictwo w projekcie.

http://www.darnadziei.org

Wsparli

100 zł

Wpłata anonimowa

50 zł

Wpłata anonimowa

50 zł

Wpłata anonimowa

20 zł

Magda

Kochani życzę Wam żebyście wyzdrowieli, żeby na Waszej drodze było wielu mądrych i empatycznych lekarzy i innych ludzi, którzy Wam pomogą.
30 zł

katarzynafir

100 zł

Wpłata anonimowa

Siły i wytrwałości dla Rodziców

Pokaż więcej

Darowizny trafiają bezpośrednio do
15%
1 560 zł Wsparło 28 osób CEL: 10 000 ZŁ