Świąteczna zbiórka na rzecz Fundacji Pomoc Kobietom i Dzieciom

Fundacja "Pomoc Kobietom i Dzieciom" świadczy swoim podopiecznym nieodpłatną, kompleksową pomoc prawną, psychologiczną i seksuologiczną, a także wspiera je w postępowaniu sądowym. Jako jedyna w Polsce pomaga ofiarom przemocy ze strony sprawców zatrudnionych w służbach mundurowych (Policja, Wojsko, Straż Graniczna, Straż Pożarna oraz CBŚ, ABW, BOR itd.). Prowadzi edukację społeczną, mającą na celu podniesienie świadomości społecznej na temat przyczyn, skutków stosowania przemocy w rodzinie oraz możliwościach uzyskania pomocy. Ponadto, Fundacja organizuje grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy oraz zajęcia z emisji głosu.

Podopiecznymi Fundacji są, między innymi, ofiary przemocy seksualnej, w tym zgwałceń - jest to rodzaj przemocy, która najbardziej pozbawia człowieczeństwa i obdziera z godności. Wiele z nich latami nie uświadamiało sobie, że są ofiarami takiej przemocy - realizowanie nieakceptowanych form współżycia czy bycie przymuszaną do niego wbrew woli traktowały jak małżeński obowiązek. W Fundacji otrzymują fachową pomoc i opiekę. Mogą na nowo budować poczucie własnej wartości. Każda przemoc seksualna powoduje duże spustoszenie w psychice ofiary, a temat ten, zwłaszcza kontekście małżeństwa, jest bardzo rzadko podnoszony w społeczeństwie.

Cele statutowe Fundacji uznajemy za niezwykle istotne. Prosimy o hojne wspieranie i jak najszersze udostępnianie naszej zbiórki!

Akademickie Towarzystwo Myśli Konserwatywnej


Wsparli

1 zł

Wpłata anonimowa

1 zł

Wpłata anonimowa

30 zł

Wpłata anonimowa

100 zł

Łucja Dzidek

40 zł

Wpłata anonimowa

Pokaż więcej

Darowizny trafiają bezpośrednio do
1 652 zł
Wsparły 42 osoby
Wesprzyj