Integracja Społeczna w Socjal Mediach - Pomocna Dłoń

             POMOCNA DŁOŃ

Marcin Wieczorek

#JEŚLI MOŻESZ OKAŻ WSPARCIE
#JEŚLI JESTEŚ W POTRZEBIE
       ZGŁOŚ SIĘ DO NAS.

Jest to inicjatywa ogólnopolska, w której chodzi O  PRZEKAZANIE INFORMACJI (skarbonki) do  jak największej ilości   osób, które mogą potrzebować pomocy  ,jak również osób, które tej pomocy mogą udzielić. To prosty sposób o szczególnym znaczeniu dla nas wszystkich  .Za pośrednictwem internetu i stron społecznościowych zwiększamy  szansę na pomoc . 

   

 W CZASIE PANDEMII 

Koronawirus ODMIENIŁ  życie wszystkich  z nas . W tej trudnej sytuacji społeczeństwo okazało dużą solidarność, a wiele osób angażuje się w pomoc osobom starszym,biednym  i  chorym .

  
Ostatnie wydarzenia dotyczące rozprzestrzeniania się koronawirusa , osób zakażonych i zmarłych , wszystkich nas wstrząsają . Koronawirus ma ogromny wpływ na gospodarkę  w  kraju i na świecie.  Jest  wiele  branż szczególnie dotkniętych tym kryzysem, w nadchodzącym czasie tysiące osób straci pracę   i środki do życia .

 TARCZA ? Kto może z niej  skorzystać ten się w jakiś sposób  obroni , lecz kierując się rozsądkiem i własnymi spostrzeżeniami zdajemy sobie sprawę ,że najgorsze przed nami,  a pomoc ze stron władz  nie każdego obejmuje . 

      FUNDACJA -

 ma na celu zebrać środki finansowe na pomoc osobom  w trudnej sytuacji życiowej oraz realizację innych  celów statutowych , które mają wpływ na poprawę jakości życia naszych Rodaków .

Pomoc otrzymają : 

  * W szczególności   rodziny z dziećmi   .

* Osoby samotne , niepełnosprawne.

* Chorzy ,wymagający stałej opieki i rehabilitacji.

* Samowychowujący rodzic , wzmagający się  z problemami zdrowotnymi i materialnymi.

*  Osoby które w skutek zdarzeń losowych,  niezależnych od siebie  utraciły miejsce zamieszkania.

* Bezdomni.

*Osoby  doświadczające  ubóstwo. 

       

Z wyrazami szacunku

 Prezes Fundacji

Marcin Wieczorek

   

Wsparli

20 zł

Beata

10 zł

Wpłata anonimowa

Darowizny trafiają bezpośrednio do
0,1%
30 zł Wsparły 2 osoby CEL: 500 000 ZŁ