FUNDACJA INICJATYW PSYCHO-EDUKACYJNYCH PO-MOCNI

FUNDACJA INICJATYW PSYCHO-EDUKACYJNYCH PO-MOCNI

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Celem działania Fundacji Inicjatyw Psycho-Edukacyjnych Po-Mocni jest kompleksowe oraz w pełni profesjonalne wsparcie psychologiczne na rzecz wszystkich osób zagrożonych szeroko rozumianym wykluczeniem społecznym. Fundacja skupia wokół siebie osoby zajmujące się na co dzień niesieniem profesjonalnej pomocy psychologicznej na rzecz innych osób.

Swoje cele statutowe realizujemy poprzez takie działania jak:

-   kompleksowa diagnostyka psychologiczna

- organizowanie grupowych oraz indywidualnych form pomocy         psychologiczno-psychoterapeutycznej

-   tworzenie grup samopomocowych

-   prowadzenie specjalistycznych szkoleń i warsztatów

-   prelekcje naukowe

-   prezentacje multimedialne

-   publikacje prasowe w dziedzinie psychologii.

Wpłaty

Ładuję...