Fundacja ŻYĆ Z POMPĄ

Fundacja ŻYĆ Z POMPĄ

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Gdańsk, pomorskie

Działamy na rzecz osób, w szczególności dzieci, których życie wspomagane jest przez specjalistyczny sprzęt medyczny, w tym pompy: do żywienia, do oddychania (respiratory), do podaży leków przeciwbólowych (baklofenowe) i podaż insuliny. 

Nasza Fundacja została powołana przez aktora Mirosława Bakę. 

Prowadzimy działania w zakresie ochrony zdrowia, ratowania życia oraz wyrównywania szans wszechstronnego rozwoju i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym dzieci, które nie mogą funkcjonować bez sprzętu medycznego. 

Równolegle dbamy o zapewnienie wsparcia rodzinom tych osób. 

Pragniemy, aby jakość życia chorych dzieci wzrosła, dlatego udostępniamy im nowoczesny sprzęt medyczny, prowadzimy programy, akcje i kampanie społeczne promujące cele naszej Fundacji. 

Inicjujemy i wspieramy intelektualne programy edukacyjne kształcenia i dokształcania zawodów medycznych i niemedycznych związanych z celami naszej Fundacji. 

Dofinansowujemy stypendia naukowe w specjalizacjach dotyczących chorób generujących potrzebę zależności osoby od pompy. 

Powołaliśmy się dla dzieci, aby poprawić jakość ich życia i sprawić, że pomimo stale towarzyszącej im aparatury, będzie ono pogodne i z POMPĄ. 

Zachęcamy Państwa do wsparcia naszej misji. 

Dziękujemy. 

Pomogli

Ładuję...