Fundacja Wspierania Osób Niepełnosprawnych I Wykluczonych Społecznie PONAD PRZECIĘTNI

Fundacja Wspierania Osób Niepełnosprawnych I Wykluczonych Społecznie PONAD PRZECIĘTNI

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Sztum, pomorskie


Naszym głównym celem jest działalność oświatowo-kulturalno-zdrowotna szczególnie w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju kariery zawodowej osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 
Otaczamy opieką uzdolnione muzycznie dzieci i młodzież, a także niepełnopsrawnych artystów muzyków, organizując Festiwal Piosenki „Majowa Pozytywka”.

Chcemy w naszych działaniach obejmować opieką najsłabszych, czyli osoby niepełnosprawne, udzielając im pomocy na wielu płaszczyznach życia.

Chcemy organizować tak zwane Biuro Karier, które poprzez współpracę z Doradcą Zawodowym będzie pomagać w znalezieniu zatrudnienia.

Będziemy również organizować wystawy i wernisaże plastycznej twórczości osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo chcemy udzielać porad prawnych osobom niepełnosprawnym, przez organizację Biura Porad Prawnych „Serdeczna Pomoc”.

Chcemy zorganizować punkty dożywiania dla osób niepełnosprawnych, oraz dla dzieci i młodzieży dotkniętych ubóstwem.

Chcemy organizować świetlice integracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich. Przez ich organizację chcemy spowodować równy start edukacyjny dla dzieciom i młodzieży z terenów wiejskich, oraz zintegrować ich ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.
 

Przyłącz się i Ty do naszego zespołu Ludzi Pozytywnie Zakręconych,
i czyńmy dobro, bo dobro zawsze powraca.