Fundacja "Po Prostu Razem"

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Dobrzykowice, dolnośląskie

Działalność Fundacji skupia się na pomocy podopiecznym z niepełnosprawnościami oraz pochodzącym ze środowisk patologicznych, rodzin dysfunkcyjnych oraz dotkniętych różnorodnymi trudnościami życiowymi.

Celem Fundacji jest wyrównywanie szans swoich podopiecznych we wszystkich obszarach życia związanych z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej, w rodzinie, w społeczeństwie oraz zaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych, emocjonalnych i psychicznych.  

Ponadto działania Fundacji obejmują obszar wychowawczy, edukacyjny, kulturalno-oświatowy, w zakresie działań charytatywnych, ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz organizacji i promocji Wolontariatu.

Fundacja powołała do życia Centrum Wolontariatu "Zielony Parasol".