Porcja Dobroci

Zbiórka zakończona

Puck, pomorskie

Rozpoczęcie: 29 Lipca 2011
Zakończenie: 31 Grudnia 2011

Od roku 2005 prowadzimy program terapeutyczny dedykowany w dużej mierze osobom chorym na Stwardnienie Rozsiane (Sklerosis Multiplex). Od 6 lat organizujemy dla tych osób turnusy w ośrodku rehabilitacyjnym „Delfin” w Pucku. Do tej pory wzięło w nich udział około 750 osób z województwa pomorskiego.
 
W tym roku organizujemy wyjazd dla osób ze Stwardnieniem Rozsianym z mazowieckiego oddziału PTSR.
 
SM jest najczęściej spotykaną chorobą centralnego układu nerwowego występującą zarówno u młodych, jak i dorosłych. Największa zachorowalność odnotowywana jest u ludzi rasy białej żyjących w klimacie umiarkowanym. Kobiety chorują znacznie częściej niż mężczyźni. Na 10 osób z SM 6 stanowią kobiety. W Polsce szacunkowo żyje ok. 40 000 chorych na SM.
 
SM jest zazwyczaj diagnozowane u osób między 20. a 40. rokiem życia, ale coraz częściej także u osób poniżej 18. roku życia oraz u dzieci (najmłodsze dziecko, u którego wykryto SM miało kilkanaście miesięcy). SM nie wpływa znacząco na długość życia. Co druga osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim jest chora na SM.
 
W większości krajów Unii Europejskiej leczenie ma zapewnione ok. 30% chorych,  w USA jest to około 45%. Polska
pod względem dostępności do terapii plasuje się wśród krajów europejskich na przedostatnim miejscu. Średnio co miesiąc 110 nowych osób słyszy diagnozę „stwardnienie rozsiane”. Dlatego tak ważna jest właściwa rehabilitacja.
 
W tym roku chcielibyśmy umożliwić 15 naszym przyjaciołom z Warszawy (członkom warszawskiego oddziału PTSR) wspólny wypoczynek nad morzem połączony z rehabilitacją w takiej formie, z jaką się jeszcze nie spotkali.
 
Tygodn turnus wypełniony będzie ćwiczeniami wpływającymi na poprawę sprawności fizycznej naszych gości i składać się będzie z:

10 cyklów badań lekarskich i zabiegów (badanie kliniczne, akupunktura, laseropunktura) 20 cyklów wykładów i 15 godzin zabiegów fizykoterapii 20 godzin psychoterapii 15 godzin rehabilitacji indywidulanej 15 godzin rehabilitacji grupowej
 

Większość zabiegów nie jest refundowana przez NFZ (akupunktura czy moxa), dlatego ich koszt musimy pokryć sami. Razem z noclegami i wyżywieniem łączna kwota, którą potrzebujemy na realizację tego przedsięwzięcia, to 26 620 złotych.
 
Przez Siepomaga.pl chcemy zebrać 15 000 zł. Pozostałą część wydatków planujemy pokryć z dofinansowania PFRON i środków Fundacji.
 
Dziękujemy wszystkim, którzy zechcą pomóc opuścić choć na chwilę ich codzienny świat i pozwolą znaleźć się gdzie indziej i inaczej niż zawsze. Wspierając nasz cel, dajesz
innym nadzieję na znalezienie sposobu na zdrowsze, aktywniejsze i radośniejsze życie.

Pomogli

Ładuję...