Port Szczecin

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Szczecin, zachodniopomorskie

Głównym celem Stowarzyszenia Port Szczecin jest prowadzenie działalności kulturalnej, społecznej i edukacyjnej, zwłaszcza w zakresie kształtowania tożsamości miasta Szczecina oraz promocji regionu, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.