Lena Szerszeń
Lena Szerszeń 8 lat
Mielec, podkarpackie
Wady wrodzone serca - VSD i ASD II, niepełnosprawność ruchowa, opóźnienie rozwoju psychoruchowego, autyzm atypowy, Zespół Di George'a

Obserwuj ważne zbiórki