Leon Cebula
Leon Cebula 2 latka
Nędza, śląskie
Wrodzona wada serca - odejście obu dużych naczyń z prawej komory, DORV, malpozycja naczyń, VSD, zwężenie dwupłatowej zastawki pnia płucnego, zastawka mitralna spadochronowa i inne pozabiegowe zaburzenia funkcji krążenia

Obserwuj ważne zbiórki