Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Międzypokoleniowej POWIDOKI

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Międzypokoleniowej POWIDOKI

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Slupsk, pomorskie

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Międzypokoleniowej POWIDOKI zostało stworzone w 2021r.   Jego celem jest:

1. Ochrona i promowanie praw dziecka

2. Rozwój kultury, edukacja i upowszechnianie kultury fizycznej

3. Pomoc materialna dla dzieci, młodzieży i osób potrzebujących

4. Organizowanie sympozjów, szkoleń, seminariów, warsztatów terapii zajęciowej itp

5. Organizowanie zawodów sportowych, imprez turystycznych i rekreacyjnych itp.

6. Organizowanie i promowanie turystyki

7. Współdziałanie z organizacjami i instytucjami wszystkich szczebli działającymi na rzecz seniorów, dzieci i młodzieży

8. Udzielanie rodzicom pomocy w wykonywaniu zadań opiekuńczych i wychowawczych

9. Promowanie wśród dzieci i dorosłych postaw proekologicznych

10. Promowanie i wspieranie twórczości artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych

11. Organizowanie koncertów muzycznych i innych imprez artystycznych

12. Prowadzę nie wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży

13. Zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunków ich działania

14. Prowadzenie innych działań służących dzieciom, młodzieży i dorosłym.