Stowarzyszenie Pozytywne.com

Stowarzyszenie Pozytywne.com

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Wrocław, dolnośląskie

Stowarzyszenie Pozytywne.com powstało w 2007 roku we Wrocławiu. Powodem jego powstania była chęć dalszego promowania optymizmu i radości, nie tylko w Internecie, ale także podczas innych imprez i wydarzeń.

Na co dzień skupiamy się na działalności w Internecie. Nasz serwis skupia coraz większą społeczność optymistów i ludzi szukających szczęścia i radości w życiu. Inną próbą dotarcia do szerszej grupy odbiorców było wydawanie pozytywnej gazetki dla gimnazjalistów: „Pozytywnika”. Projekt finansowany był z funduszy Unii Europejskiej.

Pomagamy dzieciom, młodzieży i dorosłym w rozwijaniu pozytywnego myślenia.

Aktywizujemy grupy młodzieżowe, motywujemy ich do działania i pokazujemy możliwości rozwoju i samorealizacji. Wspieramy wszystkie pomysły i przedsięwzięcia promujące optymizm w społeczeństwie.

Pomagamy dzieciom niepełnosprawnym i tym z mniejszymi szansami. Koordynujemy działania oraz integrujemy osoby i instytucje o zbieżnych celach i polach działania.

Organizujemy różne formy zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych, promując optymizm.

Zrzeszamy ludzi optymistycznie nastawionych do życia oraz osoby zainteresowane wspieraniem działań Stowarzyszenia.

Obecnie Stowarzyszenie zrzesza ponad 50 aktywnie działających członków. Mamy nadzieję, że na tym nie poprzestaniemy i uda się stworzyć duże stowarzyszenie, które będzie nam zapewniać dużą dawkę optymizmu na co dzień.

Wpłaty

Ładuję...