Fundacja Parent Project Muscular Dystrophy

Fundacja Parent Project Muscular Dystrophy

Reprezentant ppmd

E-mail ewa.brozek@parentproject.org.pl

Telefon +58 333 43 17

Lokalizacja Gdańsk, pomorskie

Fundacja powstała w 2009r. i od początku, w myśl idei łączenia osób chorujących na różne rodzaje dystrofii, w jej skład wchodzą zarówno rodzice chłopców z DMD, jak i chorzy na LGMD oraz osoby rozumiejące problemy z nią związane. Do tej pory działamy w niezmienionym składzie. Pracujemy społecznie, wykorzystując posiadane umiejętności. 
Powodem dla którego powstała nasza Fundacja były problemy z jakimi musimy się borykać w dniu codziennym.

Naszą misją jest zgromadzenie wszystkich rodzin dotkniętych dystrofiami mięśniowymi, a swoje cele zamierzamy realizować poprzez:

 • popularyzowanie idei Fundacji, informowanie i uświadamianie zmierzające do pełnej integracji osób chorych na dystrofie mięśniowe ze społeczeństwem, poprzez środki masowego przekazu, publikacje własne i inne,
 • wyszukiwanie i rejestrowanie chorych na dystrofie mięśniowe na terenie jej działania,
 • występowanie do organów władzy i administracji państwowej
  i samorządowej w sprawach dotyczących rehabilitacji, socjalno-bytowych, zawodowych i innych osób z dystrofiami mięśniowymi,
 • współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami fizycznymi
  i prawnymi, instytucjami i organizacjami, których cele są zbliżone do celów Fundacji,
 • współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej oraz innymi uczestnikami życia publicznego w zakresie objętym celami Fundacji,
 • organizowanie grup wolontariuszy do pracy
  z niepełnosprawnymi dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

Wsparli

70 zł

Anonimowy Pomagacz

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Ukryj tę wiadomość