Stowarzyszenie Jedna Chwila każdy może chodzić

Stowarzyszenie Jedna Chwila
organizator skarbonki

Czas pandemii Covid19 to trudny moment dla nas wszystkich, jednak w szczególnym stopniu dotyka ludzi z niepełnosprawnością, którym ze względów bezpieczeństwa odebrano możliwość rehabilitacji. Przewlekłe schorzenia takie jak: udar, zanik mięśni, stwardnienie rozsiane wymagają stałej pomocy fizjoterapeutów.  W mediach codziennie dogania nas informacja, że świat się zatrzymał, my jednak jako Stowarzyszenie Jedna Chwila z troską obserwujemy nieodwracalny proces zaniedbania, a co za tym idzie cofania się w rozwoju sprawności fizycznej osób z niepełnosprawnością spowodowany brakiem rehabilitacji. 
I gdy świat stoi my, osoby z niepełnosprawnością robimy krok w tył, choć tyle pracy włożyliśmy w to, by móc go w ogóle postawić...


Na przełomie roku 2019/2020, nasze Stowarzyszenie zorganizowało dwa tygodnie darmowych sesji rehabilitacji przy użyciu egzoszkieletu, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony osób niepełnosprawnych.
Chcielibyśmy zorganizować dwutygodniową sesję rehabilitacji na egzoszkielecie dla 50 osób, które nie są w stanie pokryć kosztów turnusu.
Sami jednak nie damy rady, potrzebujemy Waszego wsparcia! 

7 maja Krzysztof Stern I Dawid Lis przez 8 godzin, nieprzerwanie będą maszerować w egzoszkielecie, aby zebrać pieniądze potrzebne na 14 dniową sesje rehabilitacyjną za pomocą egzoszkieletu dla 50 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. 
Koszt 14 dniowej sesji dla jednej osoby to:  1800 zł. 
Dużo - ale gdy nie możesz stanąć o własnych siłach na nogach, ten czas gdy stoisz wydaje się być bezcenny.
Wierzymy, że z Wami uda nam się zrobić nie tylko jeden krok do przodu...

Opis Egzoszkieletu jako formy rehabilitacji:
Egzoszkielet to urządzenie obejmujące ciało pacjenta, które dzięki swej budowie pozwala prowadzić reedukację chodu. Cztery silniki kontrolują pracę stawu kolanowego i biodrowego umożliwiając wykonywanie prawidłowych ruchów. Szczególnie wskazany jest dla osób z: 
• Całkowitym uszkodzeniem rdzenia do wysokości C7 włącznie;
• Częściowym uszkodzeniem rdzenia (na dowolnym poziomie);
• Po incydencie udarowym;
• Stwardnieniem Rozsianym;
• Mózgowym Porażeniem Dziecięcym;
• Zespołem Guillaina-Barrego;
• Neuroboreliozą;
• Przebytym urazem czaszkowo-mózgowym;
• Innymi chorobami neurologicznymi charakteryzującymi się problemem z chodem lub jego brakiem. 
Egzoszkielet pozwala pracować nad układem kostnym, który przenosząc obciążenia osiowe sprawia, że kości są mocniejsze, poprzez zwiększenie ukrwienia poprawia pracę mięśni, umożliwiając pionizację poprawią funkcję układu pokarmowego, oddechowego i wydalniczego. 


Dziękujemy za każde wsparcie. 
Projekt darmowych sesji Egzoszkieletu jest jedynym takim w całej Polsce na obecną chwilę.


Stowarzyszenie Jedna Chwila od 5 lat kieruje się celami wsparcia i poprawy aktywności osób z niepełnosprawnościami.

Wsparli

50 zł

Wpłata anonimowa

20 zł

Wpłata anonimowa

10 zł

Wpłata anonimowa

50 zł

Wpłata anonimowa

50 zł

Wpłata anonimowa

30 zł

Wpłata anonimowa

Pokaż więcej

Darowizny trafiają bezpośrednio do
8%
7 665,50 zł Wsparło 169 osób CEL: 90 000 ZŁ