Sulęcińskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych PROMYK

Sulęcińskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych PROMYK

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Sulęcin, lubuskie

Działamy na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych z upośledzeniem wrodzonym lub nabytym oraz poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

 

Obejmujemy opieką dzieci, młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową oraz ich rodziny z Sulęcina i okolicznych gmin Powiatu Sulęcińskiego.

 

Pomagamy członkom Stowarzyszenia i ich rodzicom w codziennym życiu. Udzielamy im wsparcia, między innymi poprzez doradztwo, asystowanie i opiekę prawną.

 

Organizujemy turnusy rehabilitacyjne oraz imprezy integracyjno-kulturalno-sportowe dla członków Stowarzyszenia oraz ich rodzin.

 

Prowadzimy działalność informacyjną i edukacyjną, dążymy do przestrzegania praw człowieka wobec osób niepełnosprawnych. Chcemy włączyć osoby niepełnosprawne - dzieci, młodzież i dorosłych - w tok normalnego życia, umożliwić im korzystanie z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego, z zapewnieniem im, w razie potrzeby, odpowiedniego wsparcia.

 

Współpracujemy z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi.