Fundacja Dzieciom "Promyk Radości"

Fundacja Dzieciom "Promyk Radości"

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Białystok, podlaskie

Fundacja Dzieciom ,,Promyk  Radości''                  

ZAJMUJE SIĘ działalnością charytatywną i pomocą społeczną dla Domów Dziecka, Hospicjów, Szpitali. 

POMAGA w doprowadzeniu do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin na poziomie standardów europejskich. 

POMAGA ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych.