Fundacja Dzieciom "Promyk Radości"

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Białystok, podlaskie

 

Fundacja Dzieciom,,Promyk  Radości'',                   

ZAJMUJE SIĘ działalnością charytatywną i pomocą społeczną dla Domów Dziecka, Hospicjów, Szpitali. 

POMAGA w doprowadzeniu do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin na poziomie standardów europejskich. 

POMAGA ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych.